Summer 2019

Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. / Episode 1 / Kazusa listening and reading along with second-hand embarrassment

Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. Review